Volume 11 Number 3 (Jun. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1239
N. H. Phung, M. Kubo, and H. Sato
39
1240
Guiling Sun, Jun Jia, Tianyu Geng, and Xudong Ye
46
1241
Kumon Tokumaru
51
1242
Ya-Shu Kang, Shao-Ting Lu, Chun-Chia Chiu, Chia-Chun Tu, Zhi-Yu Wu, and Yao-Jen Chang
56
Copyright © 2008-2019. International Journal of Computer Theory and Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijcte@iacsitp.com