Volume 10 Number 5 (Oct. 2018)
Article# Article Title & Authors Page
1215
Robert Ehni and Carsten Müller
139
1216
Konstantin Herud and Carsten Mueller
146
1217
Chihli Hung, Zhen-Bang Wang, Pei-Fen Hu, Chen-Yu Yen, Tsung-His Lin, and Li-Hao Chiang
152
1218
Rasha Ismail and Atik Kulakli
158
1219
Safa Habibullah, Xiaodong Liu, and Zhiyuan Tan
164
1220
Kento Hosozawa, Ricky Hendra Wijaya, Tran Duy Linh, Hiroaki Seya, Masayuki Arai, Tsukasa Maekawa, and Kozo Mizutani
170
1221
Meng-Zhuo Liu, Yi-Hu Xu, Yu-Jing Wu, and Yi-Nan Xu
175


Copyright © 2008-2024. International Association of Computer Science and Information Technology. All rights reserved.