Volume 11 Number 1 (Feb. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1230
Hua Yang, Meng-Zhuo Liu, Yi-Hu Xu, Yu-Jing Wu, and Yi-Nan Xu
1
1231
Chin-Shiuh Shieh, Jhih-Ying Yan, and Hao-Xiang Gu
6
1232
Xiaorui Shao, Chang-So Kim, and Kwak Dong Ryul
11
1233
Xiaohong Chang and Lihong Chang
15


Copyright © 2008-2024. International Association of Computer Science and Information Technology. All rights reserved.